Scrie Doamne in cartea vietii pe toti binefacatorii acestui sfant locas

Invațătură în Duminica Sfintei Cruci - Sf. Ioan de Kronstadt


Crucii Tale ne închinam, Stapâne,
și sfântă învierea Ta o laudăm și o slăvim


Scoțând din adâncul altarului, de pe sfânta masa, de viață Făcătoarea Cruce a Domnului și înfațișând-o credincioșilor spre închinare și sărutare, ce urmarește Sfânta Biserică? Urmarește ca fiii ei, care străbat arena Postului luptându-se cu multpatimașul lor trup și cu diavolul (care mai ales în vremea Postului trimite sageți aprinse în trupul lor), privind la Cruce și închipuindu-și viu patimirile Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le-a rabdat în Preacuratul Său Trup pentru a noastră mântuire, să se întărească astfel în lupta cu propriul trup, cu patimile și cu poftele lui, și să nu le pară rău să îl răstignească, ci să se lupte bărbătește cu potrivnicul care se razboiește cu noi prin ispitele de tot felul.
Uitați-vă, Domnul pare sa ne spună de pe Cruce:
"Eu am răbdat atâtea pentru voi cu Preacuratul Meu Trup, pe care l-am luat pentru a voastră mântuire și care nu a fost atins de nici un păcat, iar voi vă veți da în lături să răstigniți în trupul vostru feluritele patimi și pofte? Nu veți îndura puțina amaraciune a postului? Nu veți răbda pentru o vreme lipsirea de dulceți ca să vă îmblanziți trupul, care cu cât îl indulcești și îl saturi mai mult, cu atât se îndrăcește mai rău? Nu veți răbda săgețile de foc ale vrajmașului, deși Eu i-am îngaduit să străpungă Trupul Meu cel Dumnezeiesc cu săgeți de tot felul?"
Iată în ce scop se scoate acum Crucea spre închinare și sărutare. Asadar, să nu vă trândaviți din pricina postului și a luptei cu patimile și cu diavolul, ci să vă luptați bărbatește, chemandu-L în ajutor pe Cel care a pătimit pentru noi și cu Crucea i-a biruit pe vrajmașii noștri, și să biruiți. Amin

...din cartea "Cuvinte la Postul Mare" - Sf. Ioan de Kronstadt